Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
AB "Apranga" reklamos efektyvumo tyrimas 2002-2008m.
Įvadas. APB "Apranga” Lietuvos rinkoje analizė 2002-2008m. Įmonės charakteristika. APB "Apranga” asortimento struktūra. Ekonominio reklamos efektyvumo tyrimas. Palyginamoji reklamos išlaidų analizė. APB "Apranga” pardavimų dinamika 2002-2008m. Metodo taikymas reklamos išlaidų analizei. Išvados ir rekomendacijos. Psichologinio reklamos efektyvumo tyrimas. Psichologinio reklamos efektyvumo tyrimas. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo eiga. Duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Reklamos biudžeto sudarymas.
18 psl.
tyrimas, Vadyba, 0.00 (0), 101, 16/06/2009, Mokamas
AB Vilniaus paukštyno vidinė aplinka ir jos vertinimas
Įvadas. Verslo aplinkos esmė ir sandara. Verslo aplinkos reikšmė. Vidinės ir išorinės aplinkos įtaka įmonei. Vidinės verslo aplinkos vertinimas. Tikslai. Uždaviniai. Technologijos. Darbuotojai. Organizacinė struktūra ir kultūra. SWOT analizė. AB Vilniaus Paukštyno pristatymas. Pardavimų struktūra rinkoje. AB Vilnius Paukštyno tikslai ir uždaviniai. Darbuotojų veikla įmonėje. Įmonės technologijos. Įmonės organizacinė struktūra ir kultūra. AB Vilniaus Paukštyno vertinimas (SWOT). Išvadas. Literatūros sąrašas.
23 psl.
kursinis, Vadyba, 0.00 (0), 112, 14/02/2009, Mokamas
Anketinės apklausos rezultatai UAB ''Biovela''
Tyrimo planas. 1.VARTOTOJŲ ELGSENĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI. 1.1. Vartotojų elgsenos vystymosi raida. 1.2. Išoriniai veiksniai lemiantys vartotojų elgseną. 1.3. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. 1.4. Rinkos segmentavimas . 2. UAB "BIOVELA" DEŠROS "VILNIAUS SERVELATAS" VARTOTOJŲ ELGSENOS TYRIMAS. 2.1. Dešros "Vilniaus servelatas" gamintojas. 2.2. Rinkos segmento nustatymas. APKLAUSOS REZULTATAI. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.
35 psl.
referatas, Vadyba, 7.33 (3), 212, 20/01/2007, Mokamas
APSKAITOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE
Įvadas. Apskaitos esmė ir paskairtis. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Apskaitos rūšys. Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse. Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas. Duomenų fiksavimas apskaitoje. Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje. Duomenų fiksavimas apskaitos registruose. Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 34 PSL)
kursinis, Vadyba, 0.00 (0), 117, 22/01/2007, Mokamas
Atsargų saugojimo organizavimas X logistikos įmonėje
Įvadas. Atsargų saugojimo organizavimo ir informacijos šaltinių apžvalga. Atsargų saugojimo organizavimo teoriniai aspektai. Atsargų apibūdinimas ir paskirtis. Sandėlių funkcijos ir tipai. Pagrindinės veiklos rūšys sandėliavime. Svarbiausieji atsargų sandėliavimo metodai. Atsargų auditas, jo tikslai ir uždaviniai. Atsargų saugojimo organizavimo x logistikos įmonėje tyrimas. Tyrimo metodologija, eiga ir respondentai. Tyrimo rezultatų aptarimas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės atsargų saugojimo politikos analizė. Išvados. Siūlymai. Literatūros sąrašas.
22 psl.
kursinis, Vadyba, 0.00 (0), 34, 28/04/2010, Mokamas
ATSKIRŲ VALSTYBIŲ EKONOMINĖ APLINKA
Turinys: Įvadas. Ekonominė aplinka. Baltarusijos ekonomika. Estijos ekonomika. JAV ekonomika. Latvijos ekonomika. Lenkijos ekonomika. Rusijos ekonomika. Ukrainos ekonomika. Vokietijos ekonomika. Bendrosios išvados. Literatūros sąrašas.>>Baltarusijos ekonomika 2005 m. sausio-lapkričio mėnesiais, palyginti su tuo pačiu 2004 m. laikotarpiu Baltarusijos BVP lyginamosiomis kainomis išaugo 6,5%. Šis rodiklis kelia rimtų abejonių, o prastoki įmonių finansiniai rezultatai patvirtina, kad tikrovė nevisiškai atitinka statistikos suvestines. Maždaug 35% įmonių yra nuostolingos, daugelis iš jų vėluoja savo darbuotojams išmokėti atlyginimus, todėl skolinasi iš bankų ir dar labiau blogina finansinę būklę.....(APIMTIS 10 PSL)
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 30, 25/02/2007, Mokamas
Įmonės įvaizdžio formavimas
Įvadas. Įvaizdžio samprata. Prekės ir paslaugos įvaizdis. Paslaugų savybės. Įvaizdžio formavimą įtakojantys veiksniai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modeliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
25 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 57, 15/01/2010, Mokamas
Įmonės strateginių spendimų vertinimas
Įvadas. Strateginis planavimas. Strategijos lygiai. Strategijos įgyvendinimas. Strateginis operativinimas. Viešbutis "Auksinės kopos" Firmos misija. Strateginė rinka. Strategijų formulavimas. Strateginis vertinimas. Išvadas. Literatūros sąrašas.
17 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 29, 15/02/2009, Mokamas
Įvadas į verslo studijas. MVĮ ypatumai, privalumai ir trūkumai.
Turinys. Įvadas. MVĮ charakteristika. MVĮ privalumai ir trūkumai. MVĮ verslo rūšys. Franšizė. Franšizės privalumai ir trūkumai. Lizingas. Lizingo naudingumas ir rizika. Faktoringas. Faktoringo operacijų naudingumas. Išvados. literatūra ir kiti šaltiniai.
12 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 10, 19/09/2008, Mokamas
Baigiamosios praktikos AB "TEO LT" ataskaita.
AB "TEO LT" veikla. AB "TEO LT" pristatymas. AB "TEO LT" struktūra. Tyrimo metodai ir metodologija. AB "TEO LT" Rinkodaros komplekso tyrimas. Paslauga. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. AB "TEO LT" vartotojų tyrimas. AB "TEO LT" konkurentai ir jų analizė. Perspektyvų tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai.
25 psl.
analizė, Vadyba, 0.00 (0), 157, 27/09/2009, Mokamas
Bankų vaidmuo didinant pinigų pasiūlą
Turinys. Įvadas. Bankai ir nebankai. Bankai ir jų funkcijos. Komerciniai bankai. Centrinis bankas. Centrinio banko funkcijos. Veiklos organizavimas. Centrinio banko pajamos ir išlaidos. Monetarine politika, jos įgyvendinimo principai ir priemonės. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Išvados. Literatūra.
14 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 13, 5/05/2008, Mokamas
Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika
Buhalterinės apskaitos raida. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantya veiksniai. Apskaita vergovinėje santvarkoje. Apskaita feodalinėje epochoje. Apskaitos raida kapitalistinėje satvarkoje. Apskaitos raida Lietuvoje. Informacijos sitemų esmė. Buhalterinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Buhalterinės apskaitos apibrėžimas. Informacinių funkcijų uždaviniai. Informacijos vartotojai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Apskaitos reglamentavimo aktai ir įstatymai. Tarptautiniai apskatitos standartai. Europos Sąjungos direktyvos. Įmonės apskaitos politikos esmė. Išvados. Literatūra ir priedai.
10 psl.
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 8, 31/01/2010, Mokamas
Bihevioristinė vadybos mokykla
Įvadas. Dėstymas. Žmogiškųjų santykių teorija. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio. Bihevioristinė (elgesio) vadybos mokykla. D. Makgregoro "X" ir "Y" teorijos. "Z" teorija. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų palyginimas. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų palyginimas. Visuotinio dalyvavimo valdant (partisipatyvinė) teorija. Hawthorne efektas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas..(APIMTIS 13 PSL)
referatas, Vadyba, 0.00 (0), 62, 6/03/2007, Mokamas
Brūkšninis kodas
Šiaulių kolegija,II kursas,1. Brūkšninis kodas, Prekių numeravimo brūkšniniais kodais nauda, Brūkšninių kodų spausdinimas,Brūkšninis kodas — tai įvairaus pločio nevienodu atstumu išdėstytų lygiagrečių brūkšnelių seka, žyminti kodą. Spausdinamas ant įvairių gaminių bei jų etikečių. Juo naudojantisinformacija apie gaminį greitai ir patikimai įvedama į kompiuterizuotą sistemą. (APIMTIS 7PSL)
referatas, Vadyba, 7.50 (2), 20, 2/01/2007, Mokamas
Darbo normavimas
Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Darbo laiko norma. Kuo skiriasi Lietuvos ir Vakarų šalių darbo laiko klasifikacijos. Kuo skiriasi vienetinio kalkuliacinio laiko norma nuo vienetinės laiko normos, kaip ji naudojama. Išsiaiškinti pagalbinio ir paruošiamo bei baigiamojo laiko esminį skirtumą. Darbo proceso tyrimų metodai, laiko normų nustatymas (kokia technika naudojama). Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas pagal sustambintus normatyvus. Mikroelementiniai normatyvai. Išdirbio normos ir jų nustatymas. Normuotos užduotys ir jų nustatymas. Įrengimų aptarnavimo normos. Kaip apskaičiuojamas įrengimų aptarnaujančių darbininkų skaičius. Darbo normavimo brigadose ypatumai. Mikroelementinių sistemų patirtis normavime vakarų šalyse.
12 psl.
konspektas, Vadyba, 0.00 (0), 15, 18/10/2010, Mokamas
Darbuotojų karjeros planavimas UAB "Drogas"
Įvadas. Darbuotojų karjeros planavimo organizacijoje teoriniai aspektai. Karjeros samprata. Karjeros planavimas. Darbuotojų karjeros planai. Darbuotojų karjeros planavimas uab "drogas" įmonėje. Įmonės pristatymas. Karjeros planavimo ir valdymo sistema UAB "Drogas". Karjeros galimybės ir kvalifikacijos tobulinimas uab "drogas" įmonėje. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.
13 psl.
kursinis, Vadyba, 0.00 (0), 19, 2/02/2012, Mokamas
Darbuotoju verbavimas ir atranka
Įvadas. Kandidatų verbavimas. Verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų šaltinis – įdarbinimo agentūros. "Galvų medžioklė". Verbavimas per internetą. Darbuotuojų paieška universitetuose. Populiariausia darbuotuojų paieškos forma – skelbimai laikraščiuose. Darbuotojų atranka. Darbuotojų testavimo ir atrankos pagrindai. Vadovų atranka. Kandidatų atrankos kriterijai. Atrankos testo veiksmingumas. Atrankos testo patikimumas. Tyrimas UAB " KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA " personalo verbavimo procesas. Tyrimo organizavimas, imtis ir instrumentarijaus parengimas. Tyrimo duomenų interpretacija. Išvados. Literatūra. Priedai.
29 psl.
kursinis, Vadyba, 0.00 (0), 77, 23/11/2008, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]