Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10] 
"Ak, ne taip žmonės gyvena"(pagal Žemaitės "Marčią")
Žemaitė – XIX a. pab. Rašytoja, realizmo pradininkė lietuvių Literatūroje. Ciklo "Laimė nutekėjimo" apsakymuose analizuojama moters gyvenimo šeimoje bei vedybų iš išskaičiavimo, be meilės problemos. Rašytojai rūpėjo atskleisti moters tragediją, parodyti pražūtingą aplinkos įtaką žmogui. Vienas tokių kūrinių – apsakymas "Marti", kuriame vaizdžiai ir įtaigiai pasakojama apie jaunos moters Katrės likimą apsileidėlių Vingių šeimoje.
1 psl.
rašinys, Literatūra, 5.50 (2), 383, 2/03/2010, Mokamas
"Dvi žvaigždi" analizė (Maironis)
Meditaciniai Maironio eilėraščiai Oratoriniai Maironio eilėraščiai Dvi žvaigždi "Dvi žvaigždi" analizė Maironis parašė vienintelį lyrikos rinkinį "Pavasario balsai", kuriame jis sudėjo visą savo gyvenimo darbą. Šiame rinkinyje galime rasti daug įvairių, su meile rašytų eilėraščių. Vienas iš jų "Dvi žvaigždi", kuriame yra romantizmui būdingų bruožų. Tai dangaus ir žemės opozicija ir noras būti laimingam.... (APIMTIS 2 PSL)
analizė, Literatūra, 1.00 (1), 128, 27/03/2007, Mokamas
"Petras Kurmelis" "Vagis" "Anykščių šilelis"
Tai 3 kurinių: Žemaitės ,, Petras Kurmelis‘‘, J. Biliūnas ,, Vagis‘‘ A. Baranauskas ,,Anykščių šilelis‘‘ trumpos analizės>> 1.Analizuojama ištrauka yra iš pirmosios epinio apsakymo dalies. Joje pasakojama apie Petro Kurmelio grįžimą iš savo paties piršlybų namo miško takeliu. Tačiau rudenėjantis miško grožis nepajudina jo širdies. 2. Pavadinimu ,, Vagis‘‘ norima lyg pabrėžti socialinį žmogaus vaidmenį visuomenėje ( atstumas, nepageidaujamas, pažeidžiantis visuomenės normas), tačiau novelėje iškyla kita žmogaus reikšmė – dvasingoji. 3.Mes visi turime savo įvairiausių pomėgių, bet man mieliausias, tai A. Baranausko ,,Anykščių šilelis‘‘. Kai kurie mes net nepastebim koks gali sieti ryšys tarp žmogaus ir miško....(APIMTIS 2 PSL)
analizė, Literatūra, 7.00 (1), 149, 20/03/2007, Mokamas
,,Visad mums reikia to, ko nežinome" - J. V. Gėtė
Gėtė-vokiečių klasikas, asmenybė, žavėjusi savo plačiais užmojais ir įvairiais interesais. Jaunas, energingas vaikinukas, mėgavęsis gyvenimo teikiamais malonumais, savo didžiausią ir garsiausią kūrinį pradėjo rašyti net nenutuokdamas, kad jam teks paskirti visą gyvenimą. Dramoje ,,Faustas" J. V. Gėtė svarsto žmogaus prigimties, jo galių klausimus, apmąsto būties esmę, o pagrindinio veikėjo monologuose grįžtama prie neišsprendžiamo klausimo: ar įmanoma aprėpti žmogaus būties begalybę ir menkas jo galimybes?
1 psl.
rašinys, Literatūra, 5.00 (1), 224, 19/11/2009, Mokamas
3 rašiniai
3 rašiniai tema: Namai. Brangi žemė. Mokyklinis apdaras per prievarta. > 1. Kas yra namai? Turbūt kiekvienas žinome. Kiek į žodi namai telpa įvairiausiu žodžiu. Meilė, šiluma, paguoda, prieglobstis, juokas. O kas man yra namai? 2. Žeme, kuriame gyvename – tai netik paprasta teritorija, kuria galima niokoti, šiukšlinti, teršti: tai mūsų tėvynė, tai mūsų namai, mūsų minčių ir darbų lopšys, mūsų kasdieninė duona. 3. Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, beveik visos mokyklos paragino savo auklėtinius siūdintis uniformas. Pradininkės čia buvo gimnazijos, atkūrus savo pirmtakių gimnazistų nešiotą mokyklinį apdarą...(APIMTIS 2 PSL)
rašinys, Literatūra, 1.00 (1), 136, 13/03/2007, Mokamas
A.Vaičiulaitis - gyvenimas ir kūryba
Antano Vaičiulaičio gyvenBiografija. Kūryba. Novelistikos bruožai. Vidudienis kaimo smuklėj. Rogės. Tavo veido šviesa. Apibendrinimas.
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 0, 12/02/2013, Mokamas
Adomas Mickevičius, gyvenimo ir kūrybos apžalga
Viskas apie Adoma Mickevičių, jo kūryba, gyvenima, pomėgius, literatūrą ir .t.t.>> Kilęs iš istorinės Lietuvos nuo Naugarduko. Mokėsi Vilniaus universitete (1815-1819) pačiu jo patriotinio ir mokslinio klestėjimo metu. Filomatų ir filaretų draugijos kaitino A.Mickevičiaus patriotinį entuziazmą, o literatūros studijos davė pagrindinį literatūrinį išsilavinimą būsimajam rašytojui. Tačiau savo pirmąją poeziją rašo tokią, kaip rašė pseudoklasikai. Tik baigęs universitetą ir paskirtas į Kauno gimnaziją mokytoju, A.Mickevičius susižavi romantikais, Dvidešimt vienerių metų jaunuolis gana sunkiai pakelia išsiskyrimą su artimais draugais. Širdį aitrina ir pažintis su Marile Vereščakaite, - meilė šiai moteriai, atnešusi poetui tiek širdgėlos ir skausmingų išgyvenimų, - dar viena stipri jo lyrikos versmė...(APIMTIS 5 PSL)
rašinys, Literatūra, 10.00 (1), 25, 19/02/2007, Mokamas
Adomo Mickevičiaus "Ponas Tadas" analizė ir interpretacija
Vienas žymiausias Lietuvos _ Lenkijos Romantizmo epochos poetų Adomas Mickevičius parašė nemažai garsių kūrinių, kaip "Vėlinės", "Gražina". Šie kūriniai žymi Mickevičiaus romantizmo pradžią Lietuvoje. Poetas, būdamas kitoje šalyje, iš tėvynės ilgesio parašė poemą "Ponas tadas".
1 psl.
analizė, Literatūra, 4.00 (1), 33, 12/10/2009, Mokamas
Aitvaro vaidmuo mitologinėse sakmėse
Yra manoma, jog Aitvaro vardas kilęs iš žodžių "aitas" ir "varas". "Aitas" – perėjūnas, padauža, o "varas" – jėga, nepaprastai greitas judėjimas. Šiais laikais aitvaras įsivaizduojamas kaip žaislas, skraidantis ore, padarytas iš dviejų pagaliukų, medžiagos ir ilgos virvutės. Bet paskaitę įvairias mitologines sakmes suprantame, iš kur kilo šių laikų aitvaras, jo forma. Apie Aitvaro išvaizdą ir įvairius pavidalus yra kalbama ir rašoma ganėtinai daug, kadangi jis yra vienas iš labiausiai išvaizdą keičiančių būtybių.
3 psl.
referatas, Literatūra, 0.00 (0), 3, 11/10/2009, Mokamas
Alfonsas Nyka - Niliūnas "Eldorado”
Alfonsas Nyka –Niliūnas vienas iš žemininkų kartos, kuris kaip ir Mačernis, kūrė eilėraščius apie namų, prisiminimų, vaikystės ilgesio vaizdus. Pagrindinis jo kūrybos bruožas- įdomūs pavadinimai. Taigi ir eilėraštis "Eldorado” mums perteikia autoriaus kūrybos ypatybes, jo pagrindines temas ir vertybes. Pats eilėraščio pavadinimas – "Eldorado" turi alegorinę prasmę, kuris parodo , kad bus kalbama apie stebuklu, vaikystes miestą. Apie miestą, į kurį jis nebegali sugrįžti. Kitaip tariant apie prarasto laiko ieškojimą. Pagrindinę šio eilėraščio temą galėtume įvardinti , kaip neišsipildžiusi svajonė.
1 psl.
interpretacijos, Literatūra, 0.00 (0), 89, 17/05/2008, Mokamas
Altorių šėšėly ištraukos interpretacija
Nuolatinė vidinė kova. Prieštaraujantys jausmai nuolat kankina Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šėšėlis" pagrindinį veikėją Liudą Vasarį. Jis tarsi paukštis bandantis skristi prieš vėją, stengiasi priešintis tam, kas kitiems atrodo neišvangiama ir nepakeliama. Liudas Vasaris- ypatinga asmenybė. Jo gyvenimas kupinas kontrastų: jausmai ir protas, kančia ir džiaugsmas, susikaustymas ir laisvė. Liudo vidinė esybė tarsi nepalaujama kovų arena, kurioje susikauna nesuderinami dalykai, sąmonė ir pasąmonė...(APIMTIS 1PSL)
interpretacijos, Literatūra, 4.00 (3), 214, 31/01/2007, Mokamas
Antano Škėmos "Balta drobulė" skaidrių ciklas
Antanas Škėma. Trumpa A. Škėmos biografija. Ryškiausi asmenybės bruožai. Svarbiausi gyvenimo kūriniai. Kūrybos temos, problemos. Pagrindinis veikėjas. "Balta drobulė" idėjos ir vertybės. Išvados. (Antano Škėmos romano "Balta drobulė" skaidrių ciklas.) Ms PowerPoint
10 psl.
prezentacija, Literatūra, 0.00 (0), 61, 12/05/2008, Mokamas
Antano Škėmos romano " Balta drobulė" ištraukos analizė
Antanas Škėma – vienas žymiausių dvidešimto amžiaus moderniosios literatūros atstovas, dramaturgas, prozininkas. Jis taip pat yra vadinamojo sąmonės srauto technikos rašytojas Lietuvoje. Rašytojo dėmesio centre – asmenybės psichikos būsenos, protu nesuvokiami likimo posūkiai. Autorius romane vaizduojami pasaulio pokyčiai, žmogaus dvasinės krizės, naujas santykis su realybe ir Dievu, apmąstoma egzistencinė emigranto patirtis. Antano Škėmos kūryba itin autobiografiška: pagrindiniuose herojuose galima įžvelgti paties rašytojo bruožus, jo aplankytas vietoves.
1 psl.
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 38, 2/04/2008, Mokamas
Antano Vaičiulaičio novelės "Šiaurietė: ištraukos interpretacija.
Antanas Vaičiulaitis į lietuvių literatūros istoriją įėjo kaip rašytojas esteteas,poetinio realizmo atstovas,kuris priklausė XX a. ketvirtojo dešimtmečio kūrėjų kartai.Rašytojas žymus savo sukurtomis novelėmis ,kuriose stengėsi atskleisti veikėjų jausmus,emocijas,išgyvenimus. Vaičiulaičio novelėse nėra painių žmogaus išgyvenimų, jo veikėjai dažnai patiria didelių sukrėtimų, tačiau rašytojas juos vaizduoja santūriai, parenka taiklių detalių, iš kurių paaiškėja, kas dedasi vaizduojamo veikėjo viduje. Viena tokių novelių yra "Šiaurietė",kurios nagrinėjamoje ištraukoje atskleidžiami Onos(Adelės) jausmai,kurie išreiškiami per elgesį bei aplinką,net per daiktus, gamtos įvaizdžius.
1 psl.
interpretacijos, Literatūra, 0.00 (0), 67, 13/01/2010, Mokamas
Ar šiais laikais yra idealistų?
Manau, pirmiausia reikėtų pradėti nuo to kas yra idealizmas ir kas yra idealistas. Idealizmas - tai filosofijos kryptis, kuri dvasią, sąmonę, idėją laiko pirminiu dalyku, o materiją, gamtą, būtį – antriniu. O idealistas- tai žmogus, kuris siekia savojo idealo, kovoja už savo tiesą, jos neišsižada, o ji paremta dvasiniu tikėjimu. Idealistų buvo labai žymių, tokių kaip Don Kichotas, ar Platonas, kuris sukūrė idealios valstybės modelį, jie siekė savo tikslo, norėjo gyvenimą ir pasaulį paversti geresniu, tačiau ar dabar dar išliko jų?
1 psl.
rašinys, Literatūra, 0.00 (0), 26, 9/12/2008, Mokamas
Ar žmogus gali pakeisti savo likimą?
Šiandieniniame gyvenime vis dažniau sutinkame sąvoką "likimas". Likimas – tai nuo žmogaus nepriklausomų, neišvengiamų aplinkybių eiga, lemtis. Kiekvienas pilietis jį suvokia ir priima skirtingai. Visuomenėje yra žmonių, kurie juo besąlygiškai tiki ir net nebando jo pakeisti, tačiau yra ir tokių kuriems likimas nėra antgamtiškų galių nulemtas dalykas. Nors dauguma žmonių supranta, kad jie gali vienaip ar kitaip paveikti aplinką, bet susidūrę su sunkiomis situacijomis, neįprastais reiškiniais, nusivilia ir viską palieka "likimo valioje"
1 psl.
rašinys, Literatūra, 0.00 (0), 106, 18/04/2010, Mokamas
Ar galėtume įsivaizduoti žmogų ir visuomenę be autoritetų?
Autoritetas tai tas, kuris turi galią suteikti saugumo, pasitikėjimo, privalantis rodyti teigiamas žmogaus savybes. Išsirinkdami gerą autoritetą žmogui yra suteikiamos šios savybės. Kartais nutinka ir taip, kad autoritetu laikom visai netinkamą asmenį ir tada krenta mūsų įvaizdis prieš kitus, nes pradedam elgtis netinkamai. Tad akivaizdu , kad žmogui kaip nusidėjėliui ir visai sudėtingai visuomenei reikalingas geras autoritetas.
1 psl.
rašinys, Literatūra, 9.00 (2), 135, 2/11/2008, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]