Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4] 
1 klasės, dailes pamokos planas - konspektas.
TEMA: Gėlės piešimas antspauduojant. TIKSLAI: Ugdyti kūrybingumą, koordinaciją, vaizdavimą popieriaus lape,; aptarti spalvas. PAMOKOS TIPAS: mišrus. MOKYMO METODAI: žodiniai (aiškinimas, deklamavimas); vaizdiniai (demonstravimas); praktiniai (savarankiškas mokinių darbas). PRIEMONĖS: 1. Balto popieriaus lapas. 2. Pieštukas. 3. Vandeniniai dažai. 4. Teptukas. 5. 4-5 vyno butelių kamščiai. (APIMTIS 2 PSL)
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 158, 19/03/2007, Mokamas
1 klasės, dalyko: Aš ir pasaulis pamokos planas - konspektas
KLASĖ: I Dalykas: Aš ir pasaulis. TEMA: Pavasaris. POTEMĖ: Gamta bunda. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: • pažinimo – susipažinti su pavasario laiku, atbundančia gamta, grįžtančiais paukščiais, pirmomis gėlėmis; • psichomotoriniai – lavinti vaikų pastabumą, atmintį, aktyvinti mąstymą, ugdyti atsakomybę už visa, kas gyva; • emociniai – sukurti gerą nuotaiką, sudominti, skatinti vaiko smalsumą, domėjimąsi, norą pažinti, sužinoti, ištirti, raginti aktyviai įsijungti į ieškojimų procesą. PAMOKOS TIPAS: mišri pamoka (integruota su matematika ir daile ir technologijomis). METODAI: pokalbis, pasakojimas, demonstravimas, savarankiškas darbas. PRIEMONĖS: vadovėlis; stiklinis indelis su vandeniu, svogūno galvutė; gėlių paveikslėliai, paukščių iškamšos, paveikslėliai; popierius, spalvoti pieštukai. SITUACIJA: Kodėl susirgo Onelė? ... (APIMTIS 5 PSL)
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 126, 19/03/2007, Mokamas
1 klasės, fizinio ugdymo pamokos planas - konspektas
Du fizinio ugdymo planai - konspektai. 1. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI: • mokyti atsispirti šokant į tolį iš vietos; • pakartoti kamuolio metimo ir gaudymo pratimus; • lavinti vikrumą žaidžiant. 2. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI: • tobulinti išmoktus lipimo ir kliūčių perlipimo būdus; • lavinti jėgos ir lankstumo gebėjimus....(APIMTIS 4 PSL)
konspektas, Pedagogika, 1.50 (2), 69, 19/03/2007, Mokamas
1 klasės, lietuviu kalbos planas - konspektas.
Du 1 klasės, lietuvių kalbos planai - konspektai. 1.TEMA: garsai [c] [c’]; raidės C c, C c 2.TEMA: garso ir raidės Č č, Č č įtvirtinimas.>> TIKSLAI: pažintiniai – supažindinti su spausdintinėmis ir rašytinėmis C c, C c raidėmis, garsais; psichomotoriniai – lavinti mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius, pastabumą, atmintį, mąstymą, skaičiavimo įgūdžius; emociniai – sukurti gerą nuotaiką, pažadinti vaiko norą kurti (mėgdžiojant, sekant, perkuriant), reikšti mintis, jausmus, sudominti. PAMOKOS TIPAS: mišrus. METODAI: žodiniai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis); vaizdiniai (demonstravimas); praktiniai (savarankiškas darbas)...(APIMTIS 5 PSL)
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 110, 19/03/2007, Mokamas
1 klasės. Dailės ir technologijos pamokos planas – konspektas
Du 1 klasės dailės ir technologijos pamokų planai – konspektai. 1. TEMA: Pavasaris. Avytės darymas. TIKSLAI: • suaktyvinti mokinių kūrybinę veiklą; • ištirti medžiagų savybes; • formuoti kirpimo įgūdžius; 2. TEMA: užgavėnių kaukės. TIKSLAI: tobulinti vaikų karpymo įgūdžius...(APIMTIS 4 PSL)
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 123, 19/03/2007, Mokamas
1 klasės. Matematikos planas - konspektas.
TEMA: Uždaviniai skaičiui sumažinti keliais vienetais. TIKSLAI: pažintiniai – supažindinti su uždaviniais skaičuiui sumažinti keliais vienetais; psichomotoriniai – lavinti mokinių pastabumą, atmintį, mąstymą, geometrines žinias; emociniai – padėti suprasti matematikos svarbą visuomeniniame gyvenime, vertinti matematinį mąstymo būdą, išradingumą, smalsumą. PAMOKOS TIPAS: mišrus. (APIMTIS 3 PSL)
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 70, 19/03/2007, Mokamas
1 klasės. Muzikos pamokos planai - konspektai.
Du pamokų konspektai. 1. TEMA: Lopšinės. > TIKSLAI: pažintiniai – supažindinti su lopšinių dainomis, jų prasme; skatinti atpažinti klausomos muzikos charakterį; psichomotoriniai – lavinti aktyvią ir pasyvią vaikų muzikinę klausą, orientaciją, skatinti mokinių kūrybinę raišką muzikos priemonės; emociniai – sukurti gerą nuotaiką, sudominti, leisti pajusti muzikos svarbą žmogaus gyvenime. 2. TEMA: Muzikos nuotaika. >TIKSLAI: • pažintiniai – supažindinti su muzikos nuotaika; atpažinti klausomos muzikos charakterį; • psichomotoriniai – lavinti vaikų muzikinę klausą, orientaciją, skatinti mokinių kūrybinę raišką muzikos priemonės; • emociniai – sukurti gerą nuotaiką, padėti suprasti muzikos reikšmę gyvenime. (APIMTIS 5 PSL)
konspektas, Pedagogika, 0.00 (0), 197, 19/03/2007, Mokamas
6 – 12 Mėn. kūdikio aplinkos pažinimas ranka
Turinys. Įvadas. Kūdikio pažintinė raida įvairių ugdymo krypčių atstovų akimis. Žaidimo samprata, raida, struktūra ir uždaviniai. Vaiko valios vystymosi bruožai. Veiksmas ir efektas. Žaidimas ir laikas. Žaidimo reikšmė vaiko vystymuisi. Žaidimas svarbiausia kūdikio veikla ir pažinimo būdas. 6 – 12mėn.kūdikio pažintinė raida. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka ypatumai. Tyrimo metodika. 6 – 12mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka tyrimo rezultatai. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka lyginamoji analizė. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka naujų veiksmų pasirinkimo lyginamoji analizė. 6 – 12 mėn. kūdikio aplinkos pažinimo ranka žaislų pasirinkimo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
29 psl.
Diplominis, Pedagogika, 0.00 (0), 14, 4/10/2007, Mokamas
Advisable methods for work with children
There are so many different ways to work with children, but I will speak about few of them. As I think those methods are the most helpful. I do not force you to follow only these methods, because every one should find such form of education which best suits the specialist and the child.
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 12, 8/10/2006, Mokamas
Aktyvaus mokymo metodu taikymas bendrojo lavinimo pamokose
Įvadas. Mokytojo profesijos specifiškumas. Ugdymo metodų raida lietuvoje. Ugdymo metodų samprata. Mokymo metodų kaita, taikymas ir pasirinkimas ugdyme. Mokymo metodai ir bendroji švietimo kaita. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Mokymo metodų klasifikavimo problema. Mokymo metodai susiliejančio ugdymo procese. Mokytojo, mokymo metodų ir mokinio santykių problema. Mokomosios veiklos aktyvinimas. Aktyvuoto mokymo modelis. Mokymo metodų derinimas su mokinių pasirengimo lygiu. Bendrųjų gebėjimų samprata ir jų ugdymas, naudojant aktyvaus mokymo metodus. Išvados. Literatūra.
32 psl.
referatas, Pedagogika, 1.00 (1), 1010, 4/04/2004, Mokamas
Apklausos anketa "vaikų religinis ugdymas"
Gerbiami tėveliai, Labai prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai man labai padės rašant bakalauro darbą "Tėvų atsakomybė už pradinių klasių mokinių tikybos ugdymą pasirenkant tikybos pamokas mokyklose". Jeigu jūs susikaupsite ir Jums niekas netrukdys, tai į klausimus atsakysite per 10 minučių. Savo atsakymą pažymėkite. Anonimiškumą garantuoju. SĖKMĖS! (APIMTIS 3 PSL)
pavyzdys, Pedagogika, 0.00 (0), 6, 21/03/2007, Mokamas
Aukštojo mokslo sistema Lietuvoje
Aukštojo mokslo pradžia Lietuvoje. Teisinė aukštojo mokslo sistemos pusė. Aukštosios mokyklos veiklos principai. Aukštųjų mokyklų steigimas. Aukštosios universitetinės mokyklos Lietuvoje. Kolegijos- aukštosios neuniversitetinės mokyklos. Priėmimas į aukštąsias mokyklas. Studijos aukštosiose mokyklose. Studijų baigimas. Išvados. Literatūra.
11 psl.
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 20, 1/10/2008, Mokamas
Auklėjamosios veiklos planas metams
Auklėjamosios veiklos planas metams. 1. Charakteristika. 2. Auklėjamieji tikslai 3. Auklėjamosios veiklos organizavimas 4. Individualus darbas su mokiniais 5. Bendradarbiavimas su klasėje dirbančiais mokytojais 6. Bendradarbiavimas su tėvais. (Į šį darbą įeina punktų aprašymai ir lentelės.)
4 psl.
kita, Pedagogika, 0.00 (0), 120, 31/05/2009, Mokamas
Auklėjimo metodai ir jų pritaikymo galimybės
Įvadas. Auklėjimo proceso esmė. Auklėjimo prasmė. Auklėjimo vyksmo ypatumai. Auklėjimo struktūra. Auklėjimo vieta ugdymo sąvokų sistemoje. Auklėjimo tikslas. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo metodai. Išvados. Naudota literatūra. (APIMTIS 7 PSL)
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 2126, 5/05/2004, Mokamas
Auklėjimo proceso realizavimo galimybės
Vaikų aųuklėjimas yra reikšmingas ir sudėtingas darbas. Jis nėra kažkoks atskiras tiesinis, nuo kitų ugdymo funkcijų izoliuotas vyksmas. Jis susilieja su mokymo, lavinimo, švietimo, prusinimo, globojimo, aprūpinimo bei auginimo procesais, jų turiniu, priemonėmis ir metodais, bet juose neištirpsta, išlaiko auklėjamąjį autentiškumą ir savo galią.
referatas, Pedagogika, 8.50 (2), 758, 24/04/2004, Mokamas
Auklėtojos – padėjėjos praktika
Stebėjimo savaitė. Analizė. Savianalizė. Rytinis vaikų sutikimas. Buitinė veikla. Veikla po pusryčių. Bendravimo ir kalbos sritis. Kūrybiškumo sritis. Meninė veikla. Žaidimas grupėje. Pasivaikščiojimas. Gamtos stebėjimas. Judrieji žaidimai lauke. Veikla vaikams atsikėlus. Judėjimo sritis. Žaidimų sritis. Vaikų išleidimas į namus.
15 psl.
ataskaita, Pedagogika, 0.00 (0), 66, 2/12/2008, Mokamas
Šeimos įtaka vaiko socializacijai
Įvadas. Bendrieji socializacijos aspektai. Socializacijos samprata ir esmė. Socializacijos etapai ir pasekmės. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeimos samprata. Šeimos socialinis statusas ir jo tipai. Pagrindinės šeimos funkcijos. Šeimos vertybių svarba asmenybės ugdymui. Vaikų auklėjimas šeimoje. Skyrybų įtaka vaiko socializacijai. Išvados. Literatūros sąrašas.
15 psl.
referatas, Pedagogika, 0.00 (0), 87, 3/02/2009, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]