Ketvirtadienis Vasario 22, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5] 
Alkoholizmas
Įvadas. Žmonių skirstymas pagal alkoholio vartojimą. Priklausomi nuo alkoholio žmonės. Girtumas. Kodėl žmonės geria? Alkoholio kelias žmogaus organizmo viduje. Alkoholis kenkia vaisiaus vystymuisi. Požymiai, susiję su alkoholio koncentracija kraujyje. Įvairūs teiginiai. Alkoholiniai gėrimai. Alkoholizmas. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 10 PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 181, 25/01/2006, Mokamas
Andragogikos mokslas
ĮVADAS. Andragogikos mokslo samprata. Andragogikos mokslo apibrėžtis. Andragogikos mokslo objektas. Andragogikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Išvados. Naudota literatūra.
10 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 66, 25/03/2009, Mokamas
Šeima
Šeima vadinasi giminingumo, santuokos arba įvaikinimo paremtas susivienijimas žmonių, surištų bendra buitimi bei abipusišku atsakingumu už vaikų auklėjimą; šeimos nariai dažnai gyvena viename name. JAV šis apibrėžimas apima daug įvairių būdų. Vakarų Airijos valstiečių šeimų, Trobriandų salų bei Izraelio šeimyninio gyvenimo ypatumų tyrimai byloja, jog vienoje bendruomenėje niekinami papročiai laikomi norma kitoje bendruomenėje.
referatas, Sociologija, 2.83 (6), 2242, 25/04/2004, Mokamas
Šeimos
Šeima vadinasi giminingumo, santuokos arba įvaikinimo paremtas susivienijimas žmonių, surištų bendra buitimi bei abipusišku atsakingumu už vaikų auklėjimą. Šeimos nariai dažnai gyvena viename name.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 2074, 29/03/2004, Mokamas
Žiniasklaida
Konspektai apie žiniasklaidą, jos tipus, įtaką imonėms, valdžiai, visuomenei. Nuo pat jos atsiradimo žiniasklaida buvo laikoma svarbia valstybės valdžios kontrolės institucija (bent jau potencialia). Šią savo funkciją ji gali atlikti tik jei yra nepriklausoma. Šalia valstybės institucijų kontrolės žiniasklaida turi ir kitas svarbias funkcijas: objektyvios informacijos pateikimas, politinės komunikacijos tarp piliečių ir valstybės užtikrinimas, politinė piliečių socializacija.
konspektas, Sociologija, 0.00 (0), 132, 25/04/2006, Mokamas
Žinojimas moksliniu ir religiniu požiūriu
Žinojimas kaip toks, visada domino žmones. Jau antikos filosofai bandė suprasti jo prigimtį ir tai, kokie procesai jį įtakoja. mile Durkheim savo veikale Elementarios religinio gyvenimo formos nagrinėja ne tik religijas, bet plačiau pažvelgia į visą socialinį ir filosofinį kontekstą, sąlygojusį tikėjimų sistemos, kaip poreikio pažinti ir suprasti pasaulį, atsiradimą. Šiame darbe panagrinėsiu kaip autorius nuo religinių simbolių aiškinimo prieina iki žinojimo moksliniu bei religiniu požiūriu, kuris atsiskleidžia savotiška mokslinio žinojimo ir religinės nuojautos sąveikoje. Konceptai ir sąvokos atsirandančios tik iš bendros visuomeninės patirties taps dar vienu būdu pabandyti suprasti žinojimą socialiniame kontekste.
referatas, Sociologija, 10.00 (1), 396, 9/10/2004, Mokamas
Bendravimo formos
Bendravimo svarbumas. Bendravimo suvokimas. Bendravimo formos: verbalinė ir neverbalinė. Bendravimo problemos. /Kaip manote, kiek laiko valdytojai skiria bendravimui? Atsakymas būtų - nuo 50% iki 70%. Kiekvienas valdytojas atlieka vienokias ar kitokias vadovavimo-vykdymo funkcijas. Vadovavimo funkcijos: keturios pagrindinės funkcijos, dvi grandininės ir keletas antraeilių funkcijų. Pagrindinės funkcijos tikslas - organizuoti veiklos procesą taip, kad valdytojų veikla būtų sėkminga, t. y. visi organizavimo tikslai būtų pasiekti/...(APIMTIS 14 PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 1826, 29/03/2004, Mokamas
Bendruomenės planavimas ir organizavimas. Bendruomenės įvertinimas.
Įvadas. Bendruomenės planavimas ir organizavimas. Kas yra bendruomenė?. Bendruomenės plėtra ir bendruomenės potencialas. Bendruomenės potencialo didinimas. Bendruomenės plėtros proceso planavimas ir organizavimas. Palaikymo struktūros sukūrimas. Plano sudarymas. Bendruomenės planavimo žingsniai. Planavimo kokybei svarbūs veiksniai. Problemų sprendimo bendruomenėje įgūdžiai. Plano įgyvendinimas, vertinimas ir koregavimas. Tęstinumo užtikrinimas. Bendruomenės plėtros ištekliai. Bendruomenės plėtros plano svarstymas ir koregavimas. Bendravimas ir viešieji ryšiai. Techninės paramos ir ekspertų panaudojimas. Bendruomenės įvertinimas. Socialinis ir ekonominis vystymasis. Literatūra.
18 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 4, 11/12/2014, Mokamas
Biurokratizmo teorija ir turizmas
Maxas Weberis- vokiečių sociologas, ekonomistas, istorikas. Freiburgo, Heidelbergo, Miuncheno universiteto profesorius. Jo pažiūros susiformavo, veikiamos neokantizmo. Drauge su H.Rikertu ir V.Diltėjumi sukūrė idealių tipų koncepciją, neigiančią istorijos raidos objektyvų dėsningumą, metodologiškai grindžiančią pliuralizmą, kaip tyrimo metodą, (pvz., feodalizmą, kapitalizmą laikė tik idialios tipizacijos būdais, o ne objektyviai egzistuojančiais visuomenės santykiais).
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 604, 24/04/2004, Mokamas
Darbo rinka (nedarbas)ir jos socialinės pasekmės
Pakitimai vykstantys kintant gyventojų skaičiui įtakoja žmonių gyvenimą. Iš anksto žinodami kurios amžiaus grupės didės, o kurios mažės, oficialūs pareigūnai gali planuoti mokyklų ir ligoninių bei kitų įstaigų veiklą, nes nuo to priklauso, kokios bus labiau reikalingos tarnybos ateityje. Ar visuomenė artėja į lygiateisiškumą? Šis klausimas domina sociologus, moterų ir mažumų busimieji ekonominės ir socialinės padėties kitimai atsako į šį klausimą.
referatas, Sociologija, 5.33 (3), 3037, 29/03/2004, Mokamas
Darbo rinkos problemos Lietuvoje
Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbas skirstymas į: Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Poveikiai bedarbių šeimoms. Ilgalaikis nedarbas. Objektyvios priežastys. Subjektyvios priežastys. Lentelė. Bedarbiai pagal išsilavinimą. Lentelė. Nedarbo situacija Lietuvoje. Lentelė. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Apibendrinimas. Literatūra.
10 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 19, 1/12/2009, Mokamas
Erichas fromas "Menas mylėti” Referatas-esė
Mano tikslas atskleisti, kad meilė yra menas. Mylėti reikia mokėti. Mano uždaviniai: išanalizuoti Ė.Fromo meilės meną, sužinoti kuo daugiau apie meilę ir jos santykį su individu. ĖRICHAS FROMAS(1900 – 1980) -Vokiečių – amerikiečių filisofas, psichologas ir sociologas, pagrindinis neofroidizmo (neoanalizės) atstovas. Remdamasis psichoanalizės, egzistencionalizmo ir marksizmo idėjomis, jis siekė išspręsti pagrindinius žmonijos egzistencijos prieštaravimus. Išeitį iš šiuolaikinės civilizacijos krizės jis matė "sveikos visuomenės" sukurime, visuomenės, kuri remiasi humanistinės etikos principais ir vertybėmis.
5 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 29, 10/01/2013, Mokamas
Estetika
Turinys: Įvadas. Kanto estetika. Hegelio estetika. Schelingo estetika. Išvados. Literatūra.> Estetika yra filosofijos šaka, kuri nagrinėja estetinių reiškinių savitumą. Ir aiškina jų esmę ir kilmę. Estetikos sričiai priklauso visų pirma meno kūriniai, , nes žmogaus padirbtų daiktų meniškumas reiškia ne ką kita , kaip estetinę jų vertę....(APIMTIS 7 PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 69, 2/04/2007, Mokamas
Feminizmas
Įvadas. Feminizmas. Istorija. Feminizmo formos. Feminizmo rūšys. Feminizmo apraiškos Lietuvoje. Vyrų nuomonė apie feminizmą. Pasaulinė statistika. Šiuolaikinė feminizmo kritika. Išvados. Naudota literatūra
9 psl.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 13, 9/04/2010, Mokamas
Hiperaktyvūs vaikai
Turinys: Įvadas. Hiperaktyvių vaikų samprata. Hiperaktyvių vaikų diagnozavimo požymiai. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų gydymas. Hiperaktyvių vaikų ugdymas. Rekomendacijos mokymo ir auklėjimo procese. Patarimai mokytojams, ugdantiems hiperaktyvius vaikus. Hiperaktyvių vaikų tėvų konsultavimas. Išvados. Literatūra. (APIMTIS 11 PSL)
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 75, 28/01/2007, Mokamas
Homoseksualumas: analizė ir problemos
Tyrimo uždaviniai: Apibūdinti homoseksualumo sąvoką ir išanalizuoti istoriją. Išanalizuoti homoseksualumo priežastis. Atskleisti visuomenės požiūrį į netradicines seksualines orientacijas bei jų vertinimą. Nustatyti homoseksualių asmenų stereotipinę išvaizdą ir elgesį. Išanalizuoti homoseksualumo pasekmes, grėsmes, kylančius konfliktus ir rizikas. Nustatyti kokia pagalba ir gydymas teikiamas homoseksualiems asmenims. Išanalizuoti kokios organizacijos ir judėjimai kovoja už homoseksualų teises ir laisves. Įvertinti homoseksualų padėtį Lietuvoje. (Ms PowerPoint)
27 psl.
prezentacija, Sociologija, 0.00 (0), 37, 18/12/2007, Mokamas
Išankstinė tyrimo objekto sisteminė analizė
Irena Luobikienė ir kt. knygoje Sociologijos pagrindai rašo: Atlikęs sąvokų interpretaciją ir operacionalizaciją, tyrėjas, naudodamasis jau patikslintomis sąvokomis, sistemiškai aprašo sociologinio tyrimo objektą, tuo pačiu ir dalyką. Jis išanalizuoja tyrimo objektą - socialinį reiškinį ar procesą - kaip sistemą. Po to, įsigilinęs į socialinio reiškinio ar proceso sudėtines dalis - elementus, aprašo sistemą kartu su jos dedamosiomis, apibūdina šių dedamųjų - elementų funkcijas, elementų tarpusavio sąryšius, o galiausiai - apibūdina visos sistemos ir jos elementų ryšius. Taigi, išankstinės sisteminės objekto analizės tikslas yra, atskleidus kompleksą jo elementų bei ryšių, pateikti sociologinio tyrimo objekto, kaip sistemos, hipotetinį modelį. Tai padeda tiksliau nustatyti tyrimo dalyką.
referatas, Sociologija, 0.00 (0), 959, 24/04/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]