Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3] 
AB "Stubras" 2008-2010 metu finansinė analizė
Įvadas. Bendra AB "Stumbras" įmonės charakteristika. AB "Stumbras" valdymo principai. AB "Stumbras" SSGG analizė. Finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Horizontali pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB "Stumbras" veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių analizė. Turto pelningumo rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. Mokumo koeficientai. AB "Stumbras" veiklos finansinės būklės įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai.
22 psl.
analizė, Apskaita, 0.00 (0), 111, 12/05/2011, Mokamas
Apskaitos špargalkė 3
Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė. Sąskaitos ir jų korespondencija. Dvejybinis įrašas. Turto ir nuosavybės klasifikacija. Sąskaitų planas. Apskaitos proceso nuoseklumas bei reglamentacija. Apskaitos registrai bei pateisinantys dokumentai. Ilgalaikio turto esmė. Nusidėvėjimas bei amortizacija. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų įkainojimas. Periodiškai ir nuolat apskaitomos atsargos. Darbo užmokestis ir soc. Draudimas. Pajamų apmokestinimas.
3 psl.
špargalkė, Apskaita, 8.50 (2), 1238, 12/11/2004, Mokamas
Apskaitos špera
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto reikšmė. Finansinė atskaitomybė. Pirkimo apskaita. Kiti. (APIMTIS 5 PSL)
špargalkė, Apskaita, 3.00 (1), 2695, 23/03/2004, Mokamas
Apskaitos dokumentų papildymo tvarka
Finansų ministro įsakymas dėl apskaitos dokumentų papildymo tvarkos. >Mokesčio administratoriaus pareigūnas, patikrinimo metu nustatęs, kad pateiktame apskaitos dokumente trūksta vieno ar kelių privalomų arba privalomų papildomų rekvizitų, mokesčio mokėtojui leidžia papildyti tą dokumentą. Pagal Apskaitos dokumentų papildymo tvarką (toliau - Tvarka) rekvizitais gali būti papildomi visi apskaitos dokumentai (APIMTIS 4PSL)
kita, Apskaita, 0.00 (0), 1488, 23/03/2004, Nemokama
Apskaitos namų darbas
Turinys: Užduotis nr. 1. Užduotis nr. 2. Užduotis nr. 3. Uab "ada" bendrasis žurnalas. (analitinė apskaita pagal objektą). Uab "Ada" bendrasis žurnalas (finansinio rezultato išvedimas). Pelno (nuostolio) ataskaita (lt). Uab "Ada" balansas. Balansas. Uab "ada" bandomasis balansas. Užduotis nr. 4. (APIMTIS 20 PSL)
namų darbas, Apskaita, 6.20 (5), 3809, 22/06/2004, Nemokama
Apskaitos pagrindai
1. Apskaitos istorinė apžvalga. 2. Informacijos sistemų esmė. 3. Apskaitos esmė ir uždaviniai. 4. Apskaitos principai ir reikalavimai. 5. Apskaitos rūšys. 6. Apskaita- informacijos apibendrinimo sistema. 7. Apskaitos informacijos perdavimas ir saugojimas. 8. Apskaitos apibrėžimas. 9. Apskaitos pradmenų svarbiausių elementų klasifikavimas. 10. Bendrųjų apskaitos principų esmė. 11. Apskaitos prielaidos. 12. Apskaitos taisyklės. 13. Apskaitos modeliai. 14. Apskaitos politika. 15. Apskaitos reikšmė vadybininkams. 16. Naudota literatūra. (APIMTIS 33 PSL)
referatas, Apskaita, 9.00 (2), 168, 9/03/2005, Mokamas
Apskaitos politikos reglamentavimas tarptautiniu mąstu
Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS). 8-asis Tarptautinis apskaitos standartas. Europos Sąjungos direktyvos. Išvados. Literatūra.
19 psl.
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 53, 13/02/2006, Mokamas
Apskaitos programa Balansas
Pasirinkau šią apskaitos programą, nes mano manymu, ji yra verta dėmesio populiarumo, aptarnavimo ir patogumo. Kaina nėra mažiausia 3000lt (priklausomai nuo pasirinktų modulių), bet įmonei geriau investuoti iš karto daugiau, nei po to mokėti už problemų šalinimą ar naujos sistemos įsigijimą. Be to nereikia mokėti už tai, ko jums nereikia, nes galite patys pasirinkti reikiamus programos modulius..... (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Apskaita, 1.00 (1), 1687, 14/06/2004, Mokamas
Apskaitos rūšys
Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita. Istrauka is darbo (Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita........) (APIMTIS 1 PSL)
konspektas, Apskaita, 4.00 (2), 1855, 11/05/2004, Mokamas
Atostogu suteikimo tvarka ir apskaita
TURINYS: ĮVADAS. DARBO LAIKO APSKAITA. ATOSTOGOS . Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Nedarbingumo atostogos. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas kasmetinių atostogų metu. TIKSLINĖS ATOSTOGOS. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Nemokamos atostogos dėl šeiminių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS...... (APIMTIS 20 PSL)
kursinis, Apskaita, 0.00 (0), 58, 20/03/2007, Mokamas
Atsargų apskaita
ĮVADAS. 1. ATSARGŲ APIBŪDINIMAS, JŲ RŪŠYS IR ĮKAINOJIMO METODAI. 1.1. Atsargų esmė ir rūšys. 1.2. Atsargų klasifikavimas. 1.3. Atsargų įkainojimo metodai. 2. ATSARGŲ APSKAITOS MODELIAI, ĮSIGIJIMAS IR NURAŠYMAS, JŲ ĮVERTINIMO METODAI. 2.1. Atsargų įsigijimo ir nurašymo operacijos. 2.2. Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo savikaina. 2.3. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. 2.4. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. 3. ATSARGŲ INVENTORIZACIJA. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. (APIMTIS 26 PSL)
kursinis, Apskaita, 6.00 (4), 326, 23/01/2007, Mokamas
Atsargų metodas FIFO
Atsargos yra turtas, laikomas parduoti, įprastoje verslo veikloje, gaminamasa pardavimui ar esantis žaliavų ir medžiagų pavidalo, kurios bus suvartotos gamybos procese arba teikiant paslaugas. Atsargos apima prekes, įsigytas ir laikomas perparduoti, žemę ar kitą nuosavybę, skirtą perparduoti. Atsargos taip pat gali apimti įmonės pagamintą produkciją arba nebaigtą įmonės gaminamą produkciją, įskaitant žaliavas ir kitokias medžiagas, naudojamas gamybos procese. Paprastai atsargos įvertinamos vienu iš labiausiai paplitusių keturių metodų, kurių kiekvienas pagrįstas skirtinga sutartine kainos judėjimo nuostata: 1) konkrečių kainų metodas; 2) FIFO metodas; 3) LIFO metodas; 4) vidutinių kainų metodas.... (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Apskaita, 8.00 (2), 1423, 24/04/2004, Mokamas
Atsargu auditas
Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito tikslai. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvados. Literatūra.
10 psl.
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 71, 22/05/2008, Mokamas
Auditas
Audito samprata. Pagrindinės audito sąvokos ir jų turinys. Vidinis ir išorinis auditas. Audito veiklos chronologija. Audito planas. Audito rizika. Audito duomenys ir darbo dokumentai. Audito testai. Audito atranka. Atsargų, ilgalaikio materialiojo turto, įsiskolinimų, pinigų auditas. Baigiamieji darbai. Auditoriaus ataskaita. Auditoriaus kvalifikacija, teisės ir pareigos, samda. Auditas užsienio šalyse.(APIMTIS 27PSL)
konspektas, Apskaita, 4.00 (6), 2710, 5/04/2004, Mokamas
Auditoriaus profesinė etika
Įvadas. Audito tikslai. Atsakomybė dėl finansinės atskaitomybės. Etiniai ralavimai auditoriams. Planavimas. Kitų atliktas darbas. Auditoriams iškylančios etinės problemos. Ar reikalingas auditas? Išvados. Literatūra.
12 psl.
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 77, 17/05/2006, Mokamas
Špera 2
Apskaitos špera.
špargalkė, Apskaita, 8.00 (1), 1991, 23/03/2004, Mokamas
Įmonės biudžetų sistema
Įvadas. Biudžetų esmė. Biudžetų rengimas. Įmonės biudžetų sistema. Veiklos biudžetų sudarymas. Finansų biudžetų sudarymas. Išvados. Literatūra.
12 psl.
referatas, Apskaita, 0.00 (0), 23, 1/12/2009, Mokamas
 [1]   [2]   [3]